אירוח בבריכה של ילדי פנימיה

ישי וקסלר • כניסות

עם כל הרצון הטוב של אלון הגליל להטיב עם ילדי הפנימיה בבריכה היו מספר דברים שהיה טוב אם היו אחרת:
לא תקין -שלא ידעו את תושבי הישוב ומשתמשי הבריכה מבעוד יום.
לא תקין- שהארוח נעשה בהפסקת הצהריים ולא בשעות שנקבעו לארועים פרטיים.
לא תקין -משום שבעבר כבר היה תקדים של חבר ישוב שהביא ליום כיף בבריכה מספר מצומצם מאוד של עובדיו והעירו לו על כך ,בעקבות כך כבר נקבע שלא יקוימו ימי כיף לקבוצות.
זה לא תקין משום שנוצר תקדים.
זה לא תקין ששקיפות בקבלת החלטות הועמה .

הודעות בנושא זה