תודה רבה על האירוח החם והמצנן של ילדי פנימיית בית הנוער בבריכה המקסימה של אלון הגליל

עופרי חיימוב • כניסות

אור, איתי ויהונתן היקרים.

תודה רבה על האירוח החם והמצנן בבריכה המקסימה של אלון הגליל.

האפשרות לארח 100 ילדי פנימייה ו-50 אנשי צוות מילאה אותי גאווה בבית אלון הגליל.

בשם ילדי פנימיית בית הנוער, תל ברוך, עופרי חיימוב

הודעות בנושא זה