אודות אלון הגליל

אלון הגליל הוא יישוב קהילתי בתחום השיפוט של המועצה האזורית עמק יזרעאל.

הישוב אלון הגליל הוקם בשנת 1980.

היישוב נוסד במטרה להקים מושב עובדים חקלאי. שמו הזמני היה יפתחאל.

האסיפה הראשונה החליטה על הקמת ”מושבוץ” – צורת חיים שיתופית שתכין את הבסיסי למושב עובדים חקלאי שבו כ-20 יחידות משק.

ב-1986 הוחלט על קליטת משפחות לא חקלאיות, במסגרת קהילתית, שפרנסתן מחוץ למקום. כיום מתפקד המקום כיישוב משולב, שבו חיים החקלאים לצד המתיישבים במסגרת הקהילתית.

מיקום: בגליל התחתון בסמוך למחלף המוביל.

גובה: 200 מטר מעל פני הים.

תעסוקה

מיעוט התושבים עוסקים בחקלאות, והשאר במקצועות חופשיים ומחוץ ליישוב. בין ענפי החקלאות הקיימים באלון הגליל: רפת, דיר עיזים, דיר כבשים, פרחים, מכוורת ויקב.

תרבות

על דגלו של היישוב חרוטים מעורבות התושבים וניהול עצמי: ביישוב קיימות כ- 20 וועדות של תושבים מתנדבים אשר מובילות את העשייה בתחומים שונים: נוער, חינוך, תרבות, איכות סביבה, ביטחון, קליטה ועוד