טלפונים חשובים

טיפול בתקלות

התקלה למי פונים טלפון
ביוב

מוקד המועצה

04-6520100 או 108

kerenmk@emekyizrael.org.il

אספקת מים, פיצוצים ונזילות

מזכירות בשעות הפעילות

יהונתן דוכן - מנהל הישוב

04-9865140

mazkirut@alonhagalil.org.il

052-8699410

mazkir@alonhagalil.org.il

חשמל כללי חברת חשמל 103
תאורת רחוב ואיזורים ציבוריים

מזכירות בשעות הפעילות

יהונתן דוכן - מנהל הישוב

04-9865140

mazkirut@alonhagalil.org.il

052-8699410

mazkir@alonhagalil.org.il

תאורת מגרש כדורסל

ארון החשמל נמצא מימין למדרגות.
בצידו מתג: אדום - כיבוי ירוק - הדלקה

 
גינון ציבורי

מזכירות בשעות הפעילות

יהונתן דוכן - מנהל הישוב

04-9865140

mazkirut@alonhagalil.org.il

052-8699410

mazkir@alonhagalil.org.il

פחי אשפה שבורים

פסולת במרחב הציבורי

מזכירות בשעות הפעילות

04-9865140

mazkirut@alonhagalil.org.il

כלבים משוטטים

מוקד המועצה

נועם גיגי - פקח המועצה

04-6520100 או 108

050-6599809

ארוע בטחוני, פלילי

משטרה

רב"ש איציק אוחנה

יו"ר ועדת ביטחון

100

050-62728801

053-3363553

שריפה

כיבוי אש

רב"ש איציק אוחנה

אחראי כיבוי - אמיר הראל

יו"ר ועדת ביטחון

102

050-62728801

050-5495804

053-3363553

שערים - קדמי ואחרי

מזכירות בשעות הפעילות

רב"ש איציק אוחנה

04-9865140

mazkirut@alonhagalil.org.il

050-62728801

מפגעי בטיחות

מזכירות בשעות הפעילות

יהונתן דוכן - מנהל הישוב

04-9865140

mazkirut@alonhagalil.org.il

052-8699410

mazkir@alonhagalil.org.il

דיווח על חיות בר שי קבסה - פקח רשות הטבע והגנים 050-7608503

למי פונים

מזזכירות - קבלת קהל

ימים א׳, ב׳, גד׳, ה׳ 9:00-13:00

ימי ד׳ מזכירות סגורה

04-9865140

mazkirut@alonhagalil.org.il

חדר דואר - קבלת קהל

ימים א׳-ה׳ 11:00-13:00

ימים ב׳, ד׳, 17:00-19:00ֿֿ

יום ו׳ סגור

גילה חן 054-5549876

הזמנות לאירועים פרטיים

במועדון חברים ובבריכה

מזכירות בשעות הפעילות או באמצעות

מייל למזכירות

04-9865140

mazkirut@alonhagalil.org.il

צרכנייה

ארז - 052-7237723

ליאור - 052-7237722

נדיה - 052-5066559

צרכנייה - 04-6552752

מרפאה

אחות: שני

04-9861614

shanyf@gmail.com

מערכת הגיל הרך מנהלת הגנים: חלי מצליח

052-8101039

hinuch@alonhagalil.org.il

מערכת החינוך החברתי
ותחום הצעירים
מנהלת : מיטל רז

050-9700010

m.edu@alonhagalil.org.il

נוער רכזת נוער - מ"מ נויה חיים

054-7915562

noya9000.co.il@gmail.com