תודות לדביר

ניר שגב • 9/11/2018 כניסות

שבתשלום
תודה גדולה דביר על עשייתך למען הקהילה. האנרגיות הטובות והחושבות שהבאת היו נכס בעיני, משוכנע אני כי גם בעיני רבים אחרים, אפילו אם לפעמים לא מסכימים.
השיח והדיון הציבורי הם הכרחיים ונחוצים לשם הגעה למעגלי מעורבים רבים ככל האפשר.
רציפות חברות בוועד נחוצה אף היא ואני תקווה כי בסוף הציבור ישתכנע כי טוב הדבר.
תודה דביר, אל תיעלם.
ניר שגב

הודעות בנושא זה