למי זה שייך ? נמצא ליד השלט של סופר

מיכל סופר • כניסות

למי זה שייך ? נמצא ליד השלט של סופר