מייבש עבור חייל בודד

תמר לארי אבירם • 20/10/2018 כניסות

חייל בודד מנשר זקוק למייבש כביסה.
אם מישהו מתכוון להפרד משלו,
נשמח לשמוע. תמר 0506590006