סיכום מפגש תרבות – נוב' 2018

קהילה • 15/11/2018 כניסות

ראשית תודה רבה לכל מי שטרח והגיע, היה מפרה ומלמד ובהחלט עלו כמה וכמה תובנות שעוזרות לפעולה.
שני האירועים הגדולים שהעסיקו אותנו לאורך הערב היו – יום העצמאות ושבועות- חג היישוב.
הרצון הגדול של כולם היה למסד את העבודה על החגים ולהתחיל אותה בשלבים מוקדמים של השה ולא לחכות לרגע האחרון בו קיים קושי אמיתי לגייס מתנדבים ולקיים את החג בצורה מיטבית.
לחלק את החג לצוותים קטנים שכל אחד מהם יקח אחריות על חלק מהחג: צוות כיבוד, צוות מסכת, צוותי הקמה ופירוק.
לייצר "מסורות" של שכבות גיל שייקחו על עצמן חלק מהחגים- דוגמת טו' בשבט, פורים ילדים ויום הילד.
שבועות:
עלה רצון אמיתי לחזור ולקיים את שבועות המסורתי ולחגוג את העליה לקרקע. יש שאיפה לשלב בצורה משמעותית את החקלאים לחג- זה החג שלהם ובשבילם- ולכן יש רצון לחזור למסורות האלו.
הרעיונות שעלו הם חיבור של נוער/ילדים עם החקלאים לקראת החג, לקיים תערוכה של אלון הגליל בראשית דרכה.
לחזק את הקשר של כלל התושבים מתוך משמעות.
לקבע את תיקון ליל שבועות כחלק מהחג ולחזר את הסדנאות של החג בבוקר – יש צוות מיומן ומסור שמוכן ורוצה לקיים את שני רכיבים האלו של החג.
רכיבי תרבות נוספים:
עלה רצון להקים חבורת זמר שתוכל ללוות בשירה את האירועים השונים.
לשלב את ילדי החוגים (כמו חוג דרמה) באירועי היישוב הגדולים במופעים לחזק הרכבים מוזיקליים לאורך השנה – לא ספציפית סביב אירועיםלהחזיר את ה-TED (מתגבש צוות חדש).
לשמר את מסורות שמחת תורה ותיקון ליל שבועות.
לקדם את מועדון הסרט הטוב באלון הגליל
אנחנו מודים לכל מי שהגיע.
לצוות הפאב המופלא – על שיתוף הפעולה.
בימים הקרובים יפורסמו האירועים המתוכננים לשנה הקרובה בה יוכלו כל התושבים להשתלב כבר עכשיו ולקיים את החגים באופן מוצלח לשמחת כולנו.
ועדת תרבות והדס.