קבלת שבת

קבלת שבת 20.10, 18:00 / גילי בנאורי.  19/10/2017

 

קבלת שבת , ששי 5.5 18:00 / גילי בנאורי.  03/05/2017

 

קבלת שבת , ששי 5.5 18:00 / גילי בנאורי.  30/04/2017

 

קבלת שבת, 21.4, 18:00 / גילי בנאורי.  19/04/2017

 

קבלת שבת, 21.4, 18:00 / גילי בנאורי.  17/04/2017

 

קבלת שבת, 3.3, 18:00 / גילי בנאורי.  01/03/2017

 

קבלת שבת 3.3., 18:00 / גילי בנאורי.  26/02/2017

 

קבלת שבת, 3.2 , 18:00 / גילי בנאורי.  01/02/2017

 

קבלת שבת, ששי 3.2,18:00 / גילי בנאורי.  29/01/2017

 

קבלת שבת, 6.1,18:00 / גילי בנאורי.  04/01/2017

 

קבלת שבת , ששי 6.1.2017 / גילי בנאורי.  01/01/2017

 

קבלת שבת , 2.12, 18:00 / גילי בנאורי.  01/12/2016

 

קבלת שבת, 2.12, 18:00 / גילי בנאורי.  28/11/2016

 

קבלת שבת , 4.11, 18:00 / גילי בנאורי.  02/11/2016

 

קבלת שבת ביום שישי 4.11 בשעה 18:00 / גילי בנאורי.  01/11/2016