תפילת ערב שבת

אסף דהאן • כניסות

ב"ה בלי נדר, גם הערב אפתח את בית הכנסת שלנו, לתפילת ערב שבת אחרונה לשנה זאת! רגע לפני ראש השנה, אשמח למתפללים נוספים שיצטרפו אלי ועוד יותר אשמח למניין!
כמובן שגם נשים וילדים מוזמנים בשמחה!
מתחילים ב18:27 (זה בסדר גם לאחר קצת). כתיבה וחתימה טובה ושנה טובה ומתוקה לכולם!