ריענון עזרה ראשונה

בריכה • 27/6/2022 כניסות

עבור מצילים, מורים, גננות ומדריכים מכל סוג.
ייערך ביום שישי הקרוב ביישוב. לפרטים נוספים: אור רם
050-5657523