פגיעה מיותרת ביער – שאלות מטרידות

יצחק אוחנה • כניסות

 

עד היום לא התבטאתי בנושא וחשוב לי לציין מספר דברים :

בתחילה גילוי נאות, אני גר ברחוב החקלאים ולאחר שקראתי את כל מה שנכתב בנושא אני מבקש לציין מספר דברים :

  1. אני ומספר שכנים מבקשים  כבר מספר שבועות להיפגש עם הוועד הקהילתי בנוגע לפגיעה המיותרת ביער מאחורי בתי החקלאים, אך לצערי הרב עד היום לא הצלחנו להיפגש עם הוועד.
  2. מהתכתובת שקראתי באתר ומשיחה עם מספר תושבים התברר לי כי למרות הסיכום בין שני הוועדים כי הם מסכימים על שתי החלופות ( בין היקב לבריכה, מאחורי בתי החקלאים) , הרי מתברר כי בפועל החקלאים מתנגדים לקבל את המגרשים עבורם בין היקב לבריכה ובפועל הם בעצם מעוניינים רק בחלופה מאחורי בתי החקלאים .
  3. לאור האמור, עולות שלוש שאלות מטרידות :

       א .   לאור החשיבות של ההחלטה הנוגעת למיקום המגרשים עבור החקלאים אשר משפיעה 

              ישיר  על איכות החיים של התושבים ביישוב, מדוע וועד היישוב אינו  מכנס באופן דחוף אסיפה
               כללית , על מנת לדון עם התושבים בנושא זה.

      ב. לאור כך שחקלאים מתנגדים למיקום המגרשים עבורם בין היקב לבריכה, מדוע ועד היישוב לא מגיש   
          חלופה אחרת (לדוגמא , אזור החממות ) שגם תיתן פתרון למגרשים עבור החקלאים וגם לא תפגע 
          בריאה הירוקה שהיא בעלת חשיבות גדולה לרווחת תושבי הישוב ובתושבים .

      ג. לאור כך שחקלאים מתנגדים למיקום המגרשים עבורם בין היקב לבריכה, מדוע ועד היישוב לא מגיש 
         חלופה אחרת (לדוגמא , אזור החממות ) שגם תיתן פתרון למגרשים עבור החקלאים וגם לא תפגע
         בריאה הירוקה שהיא בעלת חשיבות גדולה לרווחת תושבי הישוב ובתושבים.