הודעת אבל - משפחת גיבורי

הודעות מיידיות • 3/7/2022 כניסות


משתתפים בצערה של משפחת גיבורי נאווה
על פטירת האם חיה-עליזה לסקה ז"ל.

פרטים על מועד הלוויה ימסרו במועד מאוחר יותר.
אתי יעקב,

מזכירות

אלון הגליל

טלפון: 04-9865140

פקס : 04-9866965

AIorK4wYsm0-SDqjT1fDvbjBG7kG-u78lSYp95LvXlmxCFyjEOTUTC31B8TKy2IbJOhHjE6NjETJ5Vg