תיקון להודעה על מכירת בגדי נשים

זית ארנה ובני אורנה בני • 25/7/2018 כניסות

המכירה תערךברחבת הפאב . ולא כפי שנכתב בהודעה המקורית