מלכה האס על פורים לילדים:

חינוך • 13/3/2019 כניסות--
ורד חבושה פישביין
מנהלת מערכת הגנים - אלון הגליל 
052-4857952
04-9865782