תזכורת לגבי שיוי מודל איסוף פסולת

מעיין אוליבה • 15/9/2018 כניסות

קבצים מצורפים:

ביטול אתרי פסולת מרכזיים2

שלום לכולם,

אנו מעבירים שוב את המידע לגבי החלטת הועד מה 2 לספטמבר לגבי שינוי במודל איסוף הפסולת והגזם בישוב:

הועד והוועדה החליטו:

  1. פינוי הפסולת הגדולה והגזם באלון הגליל יתבצע מחזיתות הבתים, אחת לשבוע בימים קבועים והפינות המרכזיות יבוטלו.
  2. התושבים יוציאו את הפסולת הגדולה ו\או הגזם אל החזיתות בערב שלפני יום האיסוף (פסולת תאסף ביום א וגזם ביום ג').
  3. עד לתאריך 3 באוקטובר יפונה וינוקה המתחם הנוכחי מהכלוב, מהפסולת ומהגזם הקיימים בו (פונה ב 6 לספטמבר). עד הודעה על מועד איסוף חדש התושבים ימשיכו לפנות את הפסולת והגזם עצמאית לפינות הישנות (יש להקפיד להפריד פסולת מגזם)
  4. מודל האיסוף החדש ייבדק במשך כשישה חודשים
  5. בתום התקופה הועד, ועדת סביבה וועדת בניה יתכנסו על מנת להעריך את הצלחת המהלך. במידת הצורך יוחלט על הקמת פינות פסולת גדולה ו\ או גזם במיקומים חדשים.
  6. המזכיר בשיתוף ועדת סביבה יערך לפינוי שבועי במודל החדש ויידע את התושבים על ימי הפינוי ואופן הנחת הגזם והפסולת בחזית הבית.

למעוניינים במידע נוסף ניתן לקרוא את המסמך המצורף המסביר את הסיבות למהלך.

 

בברכה,

ועדת סביבה והועד