למסירה אופני ילדים ומבוגרים, עגלה וקורקינט

צביקה רובינשטיין • כניסות

למסירה:
אופני מבוגרים (ללא רמה)
2-3 אופני ילדים, תלוי איך סופרים
עגלת תינוקות
קורקינט משולש

054-4528116