הודעה מהוועדה המרחבית לתכנון ולבניה יזרעאלים

הודעות מיידיות • 25/4/2021 כניסות

קבצים מצורפים:

הודעה לתושבים על סקר עבירות בניה

בוקר טוב !

מצורף מכתבה של מהנדסת הוועדה יזרעאלים בנושא סקר עבירות בניה במרחב התכנון.

העברת המידע חשובה מתוך רצון להביא להסדרת חריגות / עבירות בניה בטרם ביצוע הסקר.

שבוע טוב לכולם

אתי יעקב,

מזכירות

אלון הגליל

טלפון: 04-9865140

פקס : 04-9866965

QPmeIc.png

--ee.1.330c3fb8c3346fdce591a96a9c317305.ee--