דחיית אירוע לותיקים

קהילה • 27/11/2018 כניסות

לבקשתכם אנחנו דוחים את אירוע הפתיחה לפעילות הראשונה לתאריך ה-21/12/18. תצא הודעה מפורטת בימים הקרובים.
תודה לכולם על ההיענות!
ותיקים דחיה