שפלאפל

שפי • כניסות

שימו לב,

שישי הקרוב, פלאפל כרגיל.

מוזמנים כולם.