מחבלים בצומת המוביל

נעם בן צבי • 7/8/2022 כניסות

אמש היו זריקות אבנים ! עם ניפוץ זכוכיות למספר מכוניות.       מחבלים ערבים מישובי הסביבה !!! 

 לא רק נגד ביבי בצמתים אלא גם נגד הגייס החמישי !

עם חושך אני אהיה שם !  מוזמנים.