הרשמה לבית הספר של חנוכה

קהילה • 18/11/2018 כניסות

לידיעת כל ההורים,
הוארכה ההרשמה לבית הספר של חנוכה עד שלישי זה (20/11/18) בחצות. 
יותר לא תתארך.
כל הפרטים באתר:
http://www.emekyizrael.org.il/?CategoryID=540&ArticleID=4931