יום ששי ה5/7 חנות מיד ליד סגורה

מיד ליד • כניסות

לצערנו השבוע החנות לא תפתח .ניפגש בשמחה השבוע הבא.