עדכון לציבור - תב"ע ישוב 37 יחידות, ותב"ע חקלאים 23 יחידות

הודעות מיידיות • 29/11/2021 כניסות

קבצים מצורפים:

עדכון לציבור תבע ישוב וחקלאים 29.11

שלום לכולם

מצ"ב - עדכון לציבור 
תב"ע ישוב 37 יחידות, ותב"ע חקלאים 23 יחידות

בברכה,

ועד הישוב