פינוי גזם ופסולת מוצקה - תזכורת !!

הודעות מיידיות • 5/11/2018 כניסות

בוקר טוב !

 

להזכירכם, פינוי הגזם ופינוי פסולת גדולה וגרוטאות, יתקיים חד פעמי ביום חמישי השבוע 8.11

באותה המתכונת שהייתה עד כה.

 

יום נעים

אתי יעקב,

מזכירות

אלון הגליל

טלפון: 04-9865140

פקס : 04-9866965