בריכה: המצילה נתקעה עם הרכב מחליף בדרך עוד כ 10 דקות עמכם הס ...

מנהל היישוב • כניסות

בריכה: המצילה נתקעה עם הרכב מחליף בדרך עוד כ 10 דקות עמכם הסליחה