בחירות לועד האגודה קהילתית

הודעות מיידיות • 10/4/2021 כניסות

שבוע טוב

בהמשך לפרסומים קודמים, ועד הישוב הנוכחי מסיים את תפקידו בסוף אפריל 2021.

הועד מזמין את הציבור (חברי אגודה קהילתית בלבד) להגיש מועמדות לועד הישוב.

כל המעוניין מוזמן לשלוח מייל למנהל הישוב יהונתן דוכן - mazkir@alonhagalil.org.il

לוחות זמנים לבחירת הועד:

הגשת מועמדות עד 16.04.2021 שעה 12:00

קלפי לבחירת המועמדים ב 23.04.2021 בין השעות 08:00-13:00

מוזמנים להתנדב לתפקיד משמעותי ומשפיע

ועד הישוב