גילוי דעת בנושא מגרשי החקלאים

ישי וקסלר • כניסות

מדוע הורד הגילוי דעת של מלי מהאתר מאתמול?
לא יכול היום להכנס ולראותו.

Screenshot 20190601-123502