היערכות היישוב לשריפות

קבצים מצורפים:

מפת אידרנטים בישוב

הערכות לשריפות - פרסום לציבור 23.08

מפת חירמושים - סדר עדיפות

שלום לכולם.

בהמשך למספר התכתבויות בנושא הערכות לשריפות, מצ"ב הסבר על הערכות לשריפות בישוב.

נספחים :

  • מפת חירמושים
  • מפת אידרנטים
  • פרוטוקול הישוב מ14.06.2020

לעיונכם וידיעתכם

בברכה,

יהונתן דוכן

מנהל הישוב והקהילה