שלום לכולם, השביתה בוטלה יהונתן , מנהל הישוב

מנהל היישוב • כניסות

שלום לכולם, השביתה בוטלה יהונתן , מנהל הישוב