פינוי גזם ופסולת מוצקה

זית ארנה ובני אורנה בני • 3/1/2019 כניסות

השיטה הנוכחית איננה מספקת תשובות לצרכים.גזם בביג בג...למעשה יש כתוצאה מכך ירידה ממשית ברמת השרותים לתושב.האם כתוצאה מכך צומצמו תשלומי החברים ?( מיסי חבר)

הודעות בנושא זה