תרומת הבגדים

נעם בן צבי • כניסות

מצורפת תמונתה של רזאן עמרו מהרי חברון במעבר תרקומיה יחד עם חלק מתרומת הביגוד שקיבלה היום בדרכה חזרה מרמבם. 

תודה לתורמים, מי יתן והיא תאריך ימים.

רזאן וביגוד