מערכת החינוך פתוחה להרשמת ילדים נוספים

ועדת חינוך • 12/7/2018 כניסות

הורים וחברים יקרים,

ועדת חינוך מבקשת את עזרתכם האישית כתושבים להביא אלינו בשנת הלימודים הקרובה ילדים נוספים מיישובי הסביבה. מי שיכול לפרסם ביישובי הסביבה או מכיר משפחות שעשויות לשלוח לאלון הגליל את ילדיהן - יכול לעזור רבות.

גם משפחות מהיישוב שעד כה שלחו את ילדיהן למערכות אחרות מתבקשות לשקול זאת שוב. הרישום הנוכחי לתשע"ט נמוך מהשנה שעברה - הן עקב התמעטות מספר הילדים ביישוב והן עקב רישום (שמתקיים כבר שנים) למערכות אחרות. מדובר בתהליך מתמשך שכדאי לכולנו לתרום את חלקנו בבלימתו.

תקציב החינוך המתוכנן אינו מאוזן עדיין וחסרים מספר ילדים על-מנת לאזנו ולהימנע מעליית מחירים שבכוונתנו לעשות ככל שביכולתנו כדי להימנע ממנה. מערכת גנים יישובית מצויינת ובעלויות סבירות היא אינטרס מובהק של כלל התושבים ללא קשר לגיל ילדיהם.

יישובים שבהם מערכת החינוך הפסיקה לפעול נקלעו למציאות מזדקנת ולאובדן כוח המשיכה של היישוב לקלוט משפחות צעירות חדשות. עזרתכם חשובה מאד.

ועדת חינוך.