הרחבת חקלאים - עדכון לציבור

מנהל היישוב • כניסות

קבצים מצורפים:

מכתב עדכון לתושבים - הרחבת החקלאים 7.11

שלום רב,

מצ"ב מסמך עדכון של ועד הישוב וועד החקלאים בנוגע להרחבת החקלאים.

לעיונכם

בברכה, יהונתן מנהל הישוב