גילוי דעת לתושבי אלון הגליל - פגיעה מיותרת ביער

מלי רון • כניסות

גילוי דעת לתושבי אלון הגליל - פגיעה מיותרת ביער / מלי רון

30.5.19

לתושבי הישוב שלום !

1. בחודשים האחרונים התברר כי בעקבות כך ש 23 משפחות החקלאים זכאים לקבל מגרש של 800 מ"ר נוספים, וועד היישוב ווועד החקלאים סיכמו ביניהם כי כל אחד מהם יעביר כבר בחודשים הקרובים לוועדת היזרעאלים תכנית עם החלופה המועדפת עליו למיקום 23 המגרשים :

א. החלופה המועדפת על וועד היישוב היא באזור שבין היקב לבריכה. מדובר באזור המיועד להרחבה עתידית של אלון הגליל שבו יהיו 23 מגרשים לחקלאים ו 39 מגרשים להרחבה.

ב. החלופה המועדפת על החקלאים היא באזור שמאחורי 14 בתי החקלאים ביער דרומית לרפת ,  כאשר לפני שער הכניסה שמאלה לאורך כל הדרך בין הרפת לבתי החקלאים, ייסלל כביש וחניות לרכבים ברוחב של   12 - 16 מטר עבור גישה ל 23 המגרשים.

2. לאחר שיחות עם מזכיר היישוב, יו"ר הוועד הקודם, יו"ר הוועד הנוכחי וחברי יישוב נוספים, התברר כי מדובר בתהליך ארוך שמתנהל מזה כ 3 שנים, ללא שיתוף תושבי היישוב, שתחילתו בכך שוועד החקלאים הגיש לוועדה המקומית יזרעאלים ,ללא כל תאום עם וועד היישוב ,תכנית למיקום המגרשים באזור החממות- תכנית שלא התקבלה ע"י וועד היישוב. המשכו בבדיקת חלופות למיקום המגרשים וסופו כאמור בבקשה של היזרעאלים להגיש שתי חלופות כפי שפורטו בתחילת גילוי הדעת.

3. לאור האמור, עלינו לשאול את עצמנו מספר שאלות מטרידות :

א. מדוע לאורך כל התהליך בשנים האחרונות לא שותפו תושבי היישוב בדיונים על מיקום המגרשים לחקלאים ,באמצעות כינוס אסיפה כללית והצבעה ,על מנת שיוכלו להביע את דעתם בנושא כל כך מהותי ליישוב , עוד לפני שהתקבלו החלטות על שתי החלופות הנ"ל

ב. באם כבר התקבלה החלטה של וועד היישוב על החלופה המועדפת עליו למיקום המגרשים לחקלאים באזור שבין היקב לבריכה, מדוע לא לאמץ חלופה זאת .מה עוד שכאמור בכל מקרה יש בכוונת היישוב בעתיד לבצע באזור זה הרחבה של 39 מגרשים. כך לא יהיה צורך בבניה גם מאחורי בתי החקלאים ביער אלונים וותיק דרומית לרפת ותימנע פגיעה מיתרת באזור זה שרבים מתושבי היישוב מטיילים ועושים בו פיקניקים. 

ג. באם להתייחס לתכנית של החקלאים לקבל מגרשים מאחורי הבתים שלהם, כלל לא ברור מדוע יש צורך לסלול שם כביש. שכן לגבי 14 המגרשים בצד הרפת וועדת היזרעאלים הציעה מלכתחילהתוספת שטח צמוד דופן לכל מגרש עם מפרצים כדרך גישה על גבול המגרשים וזה בהחלט אפשרי. לגבי יתר 9 מגרשי החקלאים שממוקמים בצידו השני של הרחוב ואין להם מגרשים המאפשרים תוספת מגרש צמוד דופן, יאפשרו להם לקבל מגרש באזור שבין היקב לבריכה או במקום חלופי אחר ( לדברי מזכיר היישוב יש מספר מגרשים פנויים ) וכך תימנע פגיעה נוספת וממש מיותרת ביער צפוף של אלונים עתיקים . 

 

4. לסיכום , באם גם אתם חושבים שבמצב הקיים יש לפעול ולעשות כל מאמץ למנוע פגיעה מיותרת ביער ,שכוללת סלילת כביש רחב לאורך כל האזור בין בתי החקלאים לרפת, כאשר יש חלופות טובות יותר כפי שפורטו לעיל, תוכלו להיות שותפים בכך שתחתמו על גילוי דעת זה שיגיע לתיבת הדואר שלכם בימים הקרובים על מנת שנוכל יחד למנוע את הפגיעה ביער העתיק והצפוף שמהווה פינת חמד לתושבי היישוב.

                                                                                                                             בברכה

                                                                                                                             מלי רון