הנוער מחפשים מקרר

נוער • 9/8/2018 כניסות

מועדון הנוער זקוק למקרר תקין חדש.
אם במקרה תכננתם להעביר את המקרר שלכם הלאה הנוער ישמח לקבל!

תודה
נתלי המד"בית
0508343006