תנור בילט-אין למסירה

בניה • 6/10/2018 כניסות

תנור בילט-אין למסירה

(התנור תקין)

 

בניה

054-6274787