חלופה מעודפת

ענת כרמי • כניסות

גם אנחנו בעד החלופה שצמודה לחקלאים.
במשך השנים,תוך כדי ההרחבות, למדנו למזער את הפגיעה באלונים. והנה היער ממשיך לגדול ולהתפתח לתפארת אלון הגליל !!!

הודעות בנושא זה