הרחבה מרכז הישוב - הזמנה

הודעות מיידיות • 30/6/2022 כניסות

שלום לכולם
ביום שלישי 5.7.22 שעה 20:00 
נקיים ערב הסברה להרחבת הישוב במועדון. 
מוזמנים.
מנהלת הפרויקט ומנהל הישוב