נוער

מד''בית: אלה הן- 054-7620474

elahen.madab@gmail.com

שעות פעילות: יום ג'-

  • כיתות ד'-ה' בין השעות 17:00-18:30
  • כיתות ו'-ח' בין השעות 18:30-20:00