נדל"ן

בית בהרחבה להשכרה / נירה עוזרד.  17/03/2018
השכרה לתקופה ארוכה . כניסה באוגוסט פרטים נוספים לפנות: נירה עוזרד 0523440173