מועד החגיגות של שבועות

רותי רן • כניסות

מבקשת הבהרה למועד אירועי החג - אתי כתבה "הכוונה לשבת כמובן" בקשר לאיזה מהאירועים? אז מה קורה מתי?...