חלופהמעודפת של היישוב

ענת כרמי • כניסות

הדיון שנעשה באמצעות האתר הביא לידי ביטוי ברובו דעה של בודדים לגבי האפשרות להרחבה מאחורי החקלאים. בנושא חשוב ורגיש זה, אם הועד רוצה להציג את דעת היישוב ככתוב, מן הראוי שתינתן אפשרות לכלל החברים להחליט מהי העדפת היישוב.
יהל

הודעות בנושא זה