פגיעה מיותרת ביער – עדכון פגישה עם וועד היישוב

מלי רון • כניסות

 אנו נציגים של תושבים מרחוב החקלאים , מבקשים להודות לוועד היישוב על כך שנפגש אתנו  , על מנת לשמוע את דעתנו לגבי מיקום מגרשי החקלאים .

במהלך הפגישה שמחנו לשמוע מוועד היישוב  כי הוא לא יישאר ניטראלי ויבהיר ליזרעאלים שבין שתי החלופות (מאחורי בתי החקלאים , בין היקב לבריכה) , החלופה המועדפת על היישוב היא החלופה שבין היקב לבריכה . מה עוד שחלופה זאת אינה פוגעת בתושבים ומונעת פגיעה מיותרת ביער דרומית לרפת.

לאור האמור, אנו מצפים כי ועד היישוב יפעל ככל שיידרש בקרב הגורמים השונים לאישור החלופה בין היקב לבריכה.

שבת שלום

הודעות בנושא זה