להיכן נעלמו 33 אלף שקל?

וקסלר ישי • 24/12/2018 כניסות

מה הסיבה לפער  הגדול של 33000 שח שבין תכנון הגביה מהקרוונים לבין הביצוע בפועל בשנת 2018?

מה הסיבה שגם ב2019 הגביה תהיה נמוכה מהתכנון מקורי?

הודעות בנושא זה