שלטים ושאר ירקות

דביר גרינברג • 2/11/2018 כניסות

הי נעם,
לגופו של ענין - עכשיו כשפרטת, הטענה ברורה לי. נבדוק ונחזור אליך.
באופן כללי - כל חברי הועד התנדבו לתפקיד כדי לקדם את פיתוח והתנהלות היישוב. שיפור תהליכים והפקת לקחים לאור הערות וביקורת של התושבים הם חלק מרכזי בכך, לאחר בדיקת נושאים לעומקם. כדי שזה יקרה בחפץ לב, כדאי שהביקורת תהיה פחות מתלהמת ומאשימה.

רוצה שיהיה כאן טוב יותר? תייצר מרחב שיח שמעודד אנשים לעשות ולהשתפר למען הכלל, ותעמוד על כך שגם אחרים ינהגו כך.

ועד חדש יוצא לדרך - אני מקווה שיזכו לציבור שגם תגובות הביקורתיים בו יעודדו את הבאים בתור להציג מועמדות לועד בשנים הבאות. כרגע אני שומע מיותר מדי אנשים טובים ורלוונטיים שאין להם כוונה לקחת בעתיד חלק בעשיה, בדיוק בגלל השתלחויות מהסוג הזה. חבל שההתנדבות תוגבל רק לבעלי עור פיל. אם הם לא יהיו רגישים להשתלחויות, הם גם לא יהיו רגישים לצרכים ולהערות שלך.
אתה נעם, באופן אישי, יכול להשפיע לטובה על רמת ההתנדבות העתידית לועד היישוב שאני גר בו. אני כתושב מקווה שתעזור לי בכך.

הודעות בנושא זה