חזירי בר

דביר גרינברג • כניסות

יש כידוע עליה גדולה בכמות חזירי הבר באיזור, והם החלו לבקר גם בחצרות בתים שבפנים היישוב.


שמעתי היום מחבר ביישוב אחר שאצלו הם תמיד מגיעים לקומפוסטר.
שאלה למבינים בנושא - האם ריבוי הקומפוסטרים ביישוב בשנתיים האחרונות מגביר את רצון החזירים לבקר? האם פחים ירוקים שנצפו לאחרונה הפוכים הם אולי תוצאה של חיפוש מזון?

על מה אנו כתושבים צריכים להקפיד כדי להפוך את היישוב לידידותי פחות לחזירי הבר?
מצב לינק לדף מידע של רשות הטבע והגנים.

https://www.parks.org.il/new/%D7%97%D7%96%D7%99%D7%A8%D7%99-%D7%91%D7%A8/