פסולת , גזם ווהסקת מסקנות

יואב ווייד • 3/11/2018 כניסות

אכן במקביל להשקעה הרבה לשיפור ותפעול היישוב , הרצון לחסוך בתקציב דווקא על נושא כל כך חשוב- פ ס ו ל ת אנוש- הוא רצון , מוטעה לדעתי, על אחת כמה וכמה צורת הסקת המסקנות והפיכתן לגורם מכריע בקבלת החלטות.
ייתכן שהבקשה לתגובות מאיתנו במייל פרטי , היא אחת הבעיות! הסיבה השנייה היא בוודאות גם כנראה חוסר העניין , והרצון של התושבים לקחת חלק מקבלת ההחלטות ולהשפיע- עצוב!
בכל מקרה לדעתי ולא רק בנושא זה - בהחלט רצוי להביא דעה בפלטפורמה ה״ ציבורית״ ולא במיילים פרטיים, וכך אוליי ניתן יהיה להסיק מסקנות יותר מייצגות.
בנוסף , ברור שהדרך היעילה תהיה עלידי העברת שאלונים ומתן אפשרות בחירה לכל נושא בצורה לגיטימית ומשפיעה!!! ( דרך מוכרת ומוכחת לקבלת החלטות.....)
בכל מקרה מבקש להדגיש שהעשיה של כל הנוגעים בדבר מבורכת ומוערכת.

הודעות בנושא זה