אגרת לתושבים - מאת איתי קרין

הודעות מיידיות • 18/6/2020 כניסות

קבצים מצורפים:

SKMBT C36020051809310בוקר טוב לכולם !

מצורפת איגרת בנושא בריכה מאת איתי קרין יו"ר הועד.


סופ"ש נעים וקריר

אתי יעקב,

מזכירות

אלון הגליל

טלפון: 04-9865140

פקס : 04-9866965