כל מה שרציתן/ם לדעת על הבחירות לרשויות ...

אילנה עמיאל מור • 14/10/2018 כניסות

כל מה שרציתן/ם לדעת על הבחירות לרשויות והתחייבנו לענות

1.הבחירות לרשויות המקומיות יתקיימו ביום שלישי בתאריך 30/10

2.בצבא יום זה אינו מוגדר כיום שבתון

3.הבחירות יתקיימו ב 197 רשויות מקומיות וב 54 מועצות. ברשות המקומית מצביעים ל: *ראש הרשות * מועצת הרשות המקומית *ועד רובע עירוני אם ישנו כזה

במועצות האזוריות מצביעים ל: *ראש המועצה האזורית, *נציגי הישובים *הועד המקומי ביישוב

4.לכל החיילות/ים זכות הצבעה וחובה על המפקדים לשחרר אליה. צה"ל יהיה ערוך ופרוס בקלפיות בכל היחידות

5.הליך ההצבעה: בכל קלפי יהיה אלפון יישובים שם יוכלו החיילות/ים למצוא את הישוב בו גרים, את המועמדים והרשימות

6.על החיילות/ים לרשום את שמות המועמדות והמועמדים על פתקי הצבעה ריקים לבנים שיונפקו בקלפי, בעט, בצבע כחול בלבד! הפתקים יוכנסו למעטפות בהתאמה ואלו ייסגרו לפני הכנסתן לתיבה

7.ניתן להצביע עם חוגר או לחלופין עם כל תעודה מזהה בתוקף

8. מומלץ לחיילות/ים להגיע מגובשות/ים עם המועמדים והרשימות , על מנת לייעל את הליך ההצבעה

9. במידה והמפקדים לא מאפשרים לממש את זכות ההצבעה יש לפנות במיידית לקפ"צ בטלפון 1111

10. חיילות/ים בחופשה יוכלו להצביע באזור מגוריהן/ם על פי הרישום בפנקס הבוחרים

11.בהצלחה לכולן ולכולם

תודה ללשכת אכא וקפ"צ על שיתוף הפעולה

הודעות בנושא זה